dimecres, 6 de maig del 2015

pd 395

EL PERIÓDICO dissabte 21 d'octubre del 2006
EL ROBATORI DELS IDEALS PEDAGÒGICS (2)
Fabricio Caivano

... 
Enunciem alguns principis de l'escola nova o pedagogia activa: antiautoritarisme; centralitat de l'alumne i els seus interessos; ensenyar delectant, aprendre divertint-se; obrir l'escola a la realitat.
 
Sens dubte, van ser molt adequats per a la societat del moment, però avui aquesta ha canviat radicalment. Els temps i els espais de socialització s'han multiplicat i ja desborden l'àmbit de l'escola. I aquesta no troba prou suport social, familiar i mediàtic en la seva doble funció d'impartir coneixements i de formar ciutadans...
 
a) L'antiautoritarisme... Drets sense deures, permissivitat sense límits ni referents clars. Tu ets lliure.
 
b) Els interessos de l'alumnat... La racionalitat i el pensament abstracte perden terreny. L'emoció guanya la partida a la raó. Tu esculls.
 
c) La diversió... La disciplina, l'esforç, l'autorresponsabilitat i la recerca de l'excel·lència no són divertides. Tu diverteix-te sense límits.
 
d) La realitat... No hi ha límits ni referents. Tu pots fer el que vulguis

pd 394

EL PERIÓDICO dissabte 21 d'octubre del 2006
EL ROBATORI DELS IDEALS PEDAGÒGICS (1)
Fabricio Caivano

... Enfront de la vella escola autoritària, classista i selectiva, la nova pedagogia va proposar, els anys 60, la seva radical transformació. Les seves idees es van obrir ràpidament camí, entusiasmant la majoria del professorat, anhelant de democràcia i de renovació professional. La seva dedicació i el seu generós esforç van aconseguir l'aplicació general dels seus principis educatius, emmarcats en una aura contagiosa de canvi social, de creació d'una nova escola pública...
 
Els seus ideals continuen sent adequats, sobretot en l'etapa de l'escolaritat infantil i primària. La infància és receptiva, té imaginació, curiositat, explora activament el món i el llenguatge. Però els valors sòlidament adquirits en aquest primer nivell d'escolaritat es corroeixen a l'arribar a l'àmbit de l'ensenyament secundari obligatori.
 
Els preadolescents, adolescents i joves, fora del temps i en cap lloc, habiten en la societat mediàtica que, amb la seva invasora estètica i la seva força uniformadora, inculca els seus peculiars models de vida, de consum i els seus valors hiperindividualistes...