dilluns, 2 de juny del 2014

pd 107

EL PUNT / Diumenge, 12 de febrer de 1995
L'EVANGELI DELS ATEUS (I)
Sebastià Benet

35 Perquè vaig tenir fam, i em donàreu de menjar; vaig tenir set, i em donàreu de beure; era foraster, i em vau acollir; 36 despullat, i em veu vestir; malalt, i em visitàreu; era a la presó, i vinguéreu a veure'm...   Mt, 25, 35 - 40

Algú ha qualificat encertadament aquest fragment com l'"evangeli dels ateus" perquè el criteri per accedir a la transcendència definitiva no té res a veure, segons Jesús, amb l'afirmació o la negació de la divinitat.
...
...el testimoni de Jesús ha estat objecte de manipulacions i adulteracions, i el resultat d'aquest procés ha estat donar prioritat absoluta a la seva divinització, cosa que implica també prioritzar l'adoració i el culte, deixant els aspectes més materials de la seva vida com il·lustracions dels seu poder diví...
...
...als poders d'aquest món no els fa cap nosa que les religions siguin exclusivament espiritualistes; ben al contrari, l'alienació espiritual fa els súbdits més dòcils i més resignats a les opressions en aquest món mentre esperen el premi de  l'altra vida.