divendres, 27 de novembre del 2015

pd 583

EL MÓN /172 - 9 d'agost de 1985
EN MEMÒRIA DE CARLEMANY - GIRONA MOSTRA LA SEVA HISTÒRIA
Arnau Puig

...
La història, és a dir, la reconsideració del passat, no tindria sentit si no servís per a fer veure millor el present i "témer" el el futur, no per allò del que pugui ser pitjor, sinó per assabentar-se de com pugui anar...

El món musulmà i el món cristià
Es veu ben clar que la contesa entre musulmans i cristians era quelcom molt seriós, puix que no es tractava d'una guerra civil..., sinó d'una guerra ideològica o, si es vol, d'una guerra teològica, conflicte en el qual l'entesa és sempre impossible, encara que hom pugui, mentrestant, mantenir les relacions comercials que calguin...
... Els musulmans no tenen ni territori ni Estat; s'és musulmà perquè hi ha una creença, que no té ubicació territorial ni estructura precisa; allà on hi ha un musulmà tot hi és present. És com succeeix amb els gitanos o amb els jueus...

Les llengües romàniques, el català i el llatí
... 
Carlemany encarregà a Alcuí que fixés la llengua llatina... L'anglosaxó Alcuí de York establí que, per al llatí oficial, cada lletra tindria només una única pronunciació vàlida per a tothom. Així quedà establerta una llengua oficial, escrita - i també pronunciada -, que la gent culta entendria arreu. Però, com que la majoria de la població era analfabeta, cadascú continuà pronunciant-la a la seva manera; les llengües romàniques, entre elles el català, s'anaven formant així...

El passat serveix, efectivament, per fer-nos penetrar profundament en el present i per evitar il·lusions indegudes en el futur.