dijous, 14 de maig del 2015

pd 403 eem7

ARA, Diumenge, 3 de maig del 2015
AQUEST NO ÉS UN ARTICLE CONTRA ELS POLÍTICS
Ignasi Aragay

"La política és massa important per deixar-la en mans dels polítics" (Charles de Gaulle)...
...
La política, entesa com la organització del bé comú, l'hem de fer tots, ha de ser una tasca col·lectiva, no l'encàrrec a uns professionals. No es pot externalitzar, no es pot privatitzar... La participació política l'hem d'entendre com un servei social obligatori i permanent, que s'exerceix des de la feina, l'associacionisme, la cultura, l'empresa, a les xarxes, arreu. Una participació que, naturalment, exigeix transparència en l'exercici del poder.
...
La política necessita... més ideologia - recuperar el debat de les idees - però menys sectarisme... més filòsofs i no tants economistes, més pedagogs i no tants advocats, més científics i menys periodistes.
Més ètica i menys èpica. 
Sí; encara que no ho sembli , aquest no és un article contra els polítics, sinó a favor de la política... 
Els polítics passen, la política queda.