dimarts, 14 d’abril del 2015

pd 375


EL PUNT / 21 d'abril de 1996
LA BATALLA DE LA QUALITAT
Francesc Canet

... alumnes d'escoles públiques de primària s'inscriuen en centres privats de secundària concertats (sostinguts amb fons públics)... el debat sobre el "color" de l'escola - pública, privada - esdevindrà cada vegada més pedagògic i menys ideològic (polític).
Comença una batalla per la "percepció" que tenen els pares de la qualitat de l'ensenyament. L'escola pública l'afronta, crec amb superioritat en quant a recursos humans... però també amb el llast que signifiquen unes inèrcies històriques... que perjudiquen la seva imatge en alguns indrets... Una hipotètica consolidació de la tendència apuntada enguany faria que els centres públics perdessin línies i veiessin reduïdes les seves plantilles; l'administració segurament es mostraria contenta per l'estalvi: un lloc escolar de secundària "privat subvencionat" resulta molt més barat que un de públic...