dimarts, 7 de juny del 2016

pd 758

TRIUNFO núm. 726 - 25 DE DESEMBRE DE 1976
XINA, DESPRÉS DE MAO
Felix Diaz

És probable que el nou rumb que sembla haver pres la política xinesa a partir del nomenament de Hua Kuo-feng i la caiguda del grup radical hagi provocat en molta gent el sentiment que la puresa i ortodòxia revolucionàries de que ha fet gal·la la Xina des  de llur proclamació com a República Popular hagi claudicat davant un corrent revisionista o neocapitalista semblant al que ha patit la Unió Soviètica després de la mort d'Stalin. Aquestes suposicions no mancaven de fonament a la vista del complicat i a voltes inextricable panorama polític que, sobretot en els darrers temps, caracteritza aquest país i que, probablement, hagi fet caure a molta gent en la idea simplista de que la Xina, a rel dels últims esdeveniments, seguirà els mateixos viaranys que la Unió Soviètica...