dimarts, 7 de juliol del 2015

pd 456

EL MÓN, 19 de novembre de 1982
LES ESCOLES QUE VAN COENT, A FOC LENT, LES ELITS CATALANES DE DEMÀ PASSAT 
Arcadio Espada

Els fills de les elits d'avui solen ser les elits de demà... EL MÓN ha seleccionat cinc col·legis representatius per oferir una panoràmica dels llocs on es van coent els líders i el dirigents de l'any 2000...
Aula: El seu tret més insòlit i distintiu és la forta, fortíssima personalitat del seu director...
Betània-Patmos: escola catalana, activa, cristiana i oberta. Ben aviat les famílies benestants portren les nenes a Betània i els nens a Patmos.
Costa i Llobera: "Sí, som conscients que no hi pot venir tothom, però que quedi clar que la nostra voluntat no és la de formar elits, sinó de desenvolupar una tasca d'alta qualitat pedagògica"
Súnion: A primer cop d'ull fascina. L'equilibri entre la somniada autogestió i el prescribible ordre sembla gairebé aconseguit...
Alpe: Tot el seu sistema pedagògic descansa sobre una base prioritària: l'ensenyament personalitzat fins extrems gairebé insòlits...