dimecres, 25 de febrer del 2015

pd 330

AVUI, diumenge 12 d'agost de 1990
LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIU I LA DIRECCIÓ ALS CENTRES
Lluís Busquets

... la llei no toca dos punts clau per la millora del nostre sistema educatiu. 
Un és la necessitat d'introduir sistemes de reconeixement i valoració del treball dels professors...
...
El segon punt és la necessitat de revisar l'actual sistema de direcció dels centres...
...
- L'administració o les regulacions educatives (inclosa la reforma) han de servir per millorar l'educació que s'imparteix en els centres concrets.
- Els centres educatius són organitzacions complexes que necessiten un bon sistema de direcció i administració.
- El nostre sistema d'administració i direcció de centres és molt deficient comparat amb els dels altres països europeus.
...
També la història és diferent: entre nosaltres direcció professional pot recordar el cos de directors i el temps de la dictadura.