dijous, 16 de febrer del 2017

pd 941

​DIARI de GIRONA 15 d'octubre del 2002
MALGRAT TOT M'AGRADA MOLT LA MEVA FEINA (1)
Marc ​Vidal i Pou

... La meva feina ha de ser un acte permanent d'intuïció, de sensibilitat i de diàleg. D'intuïció per reconèixer les capacitats de futur ciutadà que s'amaguen darrere d'aquella imatge clínica d'adolescent. De sensibilitat per descobrir la persona dins de l'alumne, i de diàleg per saber empènyer el seu progrés en el moment convenient o per cantar-li les quaranta i marcar-li els límits tolerables.
Però per damunt de tot, ha de ser una feina de respecte.
Primer, de respecte per la professió. La professió d'ensenyar no consisteix a saber molt, sinó a relacionar el teu saber amb aquell que no sap.
Segon, de respecte pel material sensible que tens a les mans, que és l'única manera de poder reclamar-lo a l'inrevés.
Tercer, de respecte per un mateix, perquè cal creure en la feina que un fa si vol mantenir la seva autoestima.
...
(continuarà...)