dimecres, 21 de gener del 2015

pd 296

PUNT DIARI Dimecres, 14 de desembre de 1983
EL MESTRE ÉS ESSENCIALMENT UN EDUCADOR
Raimon Bonal

... I el treball concret de l'educador no consisteix tant en la transmissió d'uns coneixements, com en la inculcació d'uns hàbits i d'unes actituds que es construeixen sobre unes qualitats comunicatives que demanen unes disponibilitats d'entrega personal i de capacitat de lectura de la quotidianitat dels infants alumnes, que exigeixen més una manera d'ésser que no pas de dir o d'expressar...
... l'estímul d'aprenentatge dels alumnes prové no tant de les ben encertades explicacions del mestre, sinó sobretot de la seva personal capacitat de donar-se, de presentar-se, de comprendre i, en darrer terme, de saber envoltar la seva didàctica d'un clima d'afectivitat que no es pot aprendre a la Normal de Magisteri o a les aules de les nostres Universitats.
Els hàbits i actituds que el mestre transmet afecten al més corrent de la vida de cada dia dels infants: des del vestir al tracte amb els companys, des del respecte a les persones més grans a la cura i delicadesa en el tracte amb la naturalesa. El mestre-educador és, per damunt de tot, un model a imitar, a traduir, a correspondre, a estimar.