dimecres, 1 d’abril del 2015

pd 363

EL PUNT/ .. desembre? de 1993
UNA RADIOGRAFIA DE LA SOCIETAT
Lurdes Coll

... l'atur ha esdevingut un dels problemes més importants, juntament amb el de l'habitatge i les drogues. La política del Govern per crear nous llocs de treball s'ha basat en l'aplicació de contractes temporals... Aquesta política ha repercutit principalment en la gent jove, el grup de població més afectat per la desocupació, i no ha afavorit l'augment de la qualitat de vida, en general, al treball...
...
En el sistema educatiu... actualment tots els nens d'edats compreses entre els sis i els catorze anys estan escolaritzats... però el fracàs escolar continua essent un problema en la societat espanyola. El curs escolar 1986/87 el 68% dels estudiants d'EGB van haver de repetir algun curs i el curs 1987/88el 30% no van superar l'EGB...
El 1986, més d'un milió de persones de més de 15 anys, és a dir, el 4,8% de la població, no sabia ni llegir ni escriure, i deu milions i mig de persones, el 34%, no havien completat els seus estudis primaris...