dissabte, 7 de març del 2015

pd 339

AVUI, dijous 25 d'abril de 1991
L'ESCOLA: UNA ESPERANÇA
Jaume Cela

"A les escoles, els mestres compromesos en l'educació per la pau continuen parlant de la crisi del golf Pèrsic, ara centrada en la sort del poble kurd... És possible que aquesta actitud sigui considerada utòpica, però l'articulista creu que la utopia és una realitat que anem construint a poc a poc."
... 
Què fem a les escoles?... continuem col·laborant a crear espais de llibertat on els nois i noies, on els nens i nenes se sentin i se sàpiguen subjectes actius de la seva educació. Continuem treballant perquè paraules com "solidaritat, democràcia, respecte, consens, participació, diàleg, justícia", entre altres, no siguin només paraules, continuem treballant per omplir-les de contingut i d'un contingut proper a tot allò que vivim... És una feina difícil perquè els valors dominants de la nostra societat van per altres camins. Aquest model d'escola vol impulsar el que som per sobre del que tenim, tot i que se'ns diu des de molts llocs que som només el que valem... 
Treballem en aquesta línia per col·laborar a formar un present més humà i amb l'esperança que, quan aquests nois i noies, aquests nens i nenes siguin adults, sàpiguen sortir al carrer, deixant el sopar calent a la taula, per exigir solucions als conflictes del seu temps...