dimarts, 31 de juliol del 2018

pd 1321

Guia per reconèixer un estúpid: - no s'interessa pel coneixement. - és feliç en les seves limitacions. - no aprén res de nou, es repeteix. - li agrada el que és superficial i parla sense saber de què parla. - usa les paraules sense parar esment en el sentit (si el coneix).
SANTI F. NADAL