dijous, 30 d’agost del 2018

pd 1326

Reflexions davant la caca fresca, per Albert Pla Nualart
...
El civisme només impera on ser incívic no surt gratis. Davant la caca de gos, un ajuntament pot fer dues coses: gastar diner públic per recollir-la o gastar-lo també, i sobretot, per multar qui no la recull. Però el votant tendeix a castigar el polític que multa (sobretot als pobles) i això crea un cercle viciós: el governant no multa, menys gent recull la caca i cal més gent per recollir-la. Cometem la gran estupidesa de criar incívics malcriant-los, subvencionant-los.