diumenge, 28 de setembre del 2014

pd 197

L'AVUI, 2 de març de 1979
UNA BOMBA
J. Rovira Tenas

...Mossèn Pou (Ramon Pou, L'església local, Revista catalana de teologia) fa notar que l'Església total, completa i autosuficient està en l'"Església local"...
... la representació de l'Església seria aquesta altra: Jesús no va fundar l'Església, però sí una comunitat que, en rebre l'Esperit Sant, s'autodescobrí "església" i ho proclamà. Per tant, el fundador (i mantenidor) de l'Església és l'Esperit Sant. L'Església, signe de salvació i signe de Jesús present, es troba en la més petita comunitat de creients disposats a celebrar l'eucaristia... 
Per tal d'assegurar la fidelitat d'aquestes comunitats a l'evangeli i per tal d'establir relacions entre elles, en una paraula, per tal de servir-les, Jesús volgué que hi hagués el "ministeri de comunió": llegiu bisbe de Roma i primat, bisbes i preveres... sortits de la base i en funció de la base. Aquesta és l'"Església ascendent", la que és definida pel Vaticà II i que, a hores d'ara, ja hauria d'estar implantada.