dijous, 13 d’abril del 2017

pd 993

​LA VANGUARDIA,  abril? del 2006

VIAJE A LOS ORÍGENES ÍBEROS

Teresa Sesé

El Saló del Tinell acull fins el maig l'exposició "Ibèria, Hispània, Spania".
La mostra reuneix 200 peces pertanyents als períodes iber, romà i bizantí.
Un recorregut per 1200 anys d'història del Mediterrani, des de l'època ibera fins a la bizantina, amb les seves transformacions culturals, canvis de llengua, d'organitzacions econòmiques i polítiques, d'idees i creences...

Ibèria, Hispània, Spania pren per títol els tres noms amb els que es va conéixer la península Ibèrica durant les cultures ibèrica, romana, visigoda i bizantina...