dilluns, 26 de març del 2018

pd 1233

"Punts forts: Coneixement internacional... Reconeixement del problema... Polítics valents: què estem disposats a fer  nosaltres, la societat civil?... Un dret inalienable... Pacifisme: els processos entre democràcies s'han de resoldre mitjançant la pressió pacífica. Als carrers, si convé. Fent servir totes les eines. Però sense desordres ni violència. La constància calmosa és un valor fonamental."
Xavier Roig