dilluns, 30 de maig del 2016

pd 750

TRIUNFO núm. 711 - 11 de setembre de 1976
LAS CLASES MEDIAS Y EL "PUEBLO UNIDO"
Juan Anllo

... el "poble" xilè mai va estar "unit" per derrotar la burgesia i fou doblement vençut: a les urnes i al carrer, encara que sigui molt trist admetre-ho. Crec que l'esquerra utilitza molt alegrement el concepte de "poble", ficant-t'hi el 90 per 100 de la població del país i deixant l'altre 10 per 100 per a la burgesia explotadora i els seus servidors. I em sembla que a Xile es cometé el mateix error, tant per l'esquerra com per l'extrema esquerra, pensant que a una banda hi hauria l'oligarquia agrària i la burgesia industrial i financera, complementats per l'alta classe mitjana, i a l'altra el "poble", format pels obrers, els  camperols, els jornalers del camp i la immensa majoria de la classe mitjana...

... les classes mitjanes poden ser un aliat tàctic per a un projecte de reformes socio-polítiques que no afectin el dret de propietat, a les bases econòmiques on es sustenta el poder polític d'aquests classes; no seran mai un aliat, ni tan sols tàctic, per a un projecte de reformes que portin al socialisme, doncs aniria en contra de la ideologia d'aquestes classes  basada en tres principis: la propietat, la mobilitat i l'ascensió social...