dilluns, 13 d’octubre del 2014

pd 210

AVUI, .... novembre de 1988
ELS <<SENSE>>, L'ATUR I LA SOLIDARITAT
Leonci Petit

... són els sense diners, sense feina, sense família, sense casa. Gairebé sense identitat...
...
... l'atur no condueix a l'oci desitjat, sinó a la marginació i degradació de la persona humana. En efecte, la vida de l'home és un "fer-se", un esdeveniment constant fins a la plenitud o maduresa. L'atur la talla abans de temps. Perquè l'home és necessitat. Ho necessita tot: menjar, vestit, casa, cultura, distracció, família, amistat... Mai no som nosaltres mateixos sense els altres...
...
... dins del sistema econòmic vigent són sempre els més febles els sectors que paguen la sortida de la crisi...
... 
... un Estat que té súbdits en atur forçós és un Estat injust, encara que estiguem en democràcia i tinguem un govern socialista.
El problema és de deshumanització. I la transformació dels comportaments socials té una paraula clau: solidaritat.