dissabte, 13 d’octubre del 2018

pd 1367

“Quina és la sortida del conflicte?”, pregunta la periodista. “No hi ha sortida. Els que volen una solució justa són febles i els poderosos no volen una solució justa"...
la política exterior de les grans potències no es mou per ideals o per principis sinó per interessos cínics i insolidaris. Ens ajudaran si els convé, i llavors ho sabran embolcallar de nobles ideals; si no, no, i no els faltaran valors i ideals que ho justifiquin.
Albert Pla Nualart