dimarts, 8 de juliol del 2014

pd 136

EL MÓN, 13 de setembre de 1984
ELS SINDICATS PLANTEN CARA
Alfons Solé

...Una increïble badada del capitalisme thatcherista ha permès enguany l'allargament d'una vaga dels minaires fins a una durada, sense precedents en la postguerra, de més de mig any; amb la creació a més en algunes contrades industrials d'Escòcia i del nord d'Anglaterra d'una situació quasi revolucionària...
... el primer cop d'ençà de l'elecció de la Thatcher i Reagan, el 79 i el 80, que un sindicat veritablement fort i amb moral de combat planta cara al monetarisme, i que aquest recula...

(...continuarà)