dimarts, 15 d’abril del 2014

pd 59


AVUI, 12 d'abril de 1991
BISBES
Josep Cuní...De catòlics n'hi ha a tots els partits polítics, i ben segur que saben diferenciar la vida terrenal de la definitiva. Obraran doncs, en conseqüència amb el seu pensament, que estarà poc influenciat per documents* semblants. Ells saben perfectament que per damunt de les lleis s'hi situa la consciència.

*(Fa referència a un document que va publicar la Conferència Episcopal espanyola)