dijous, 26 de gener del 2017

pd 921

​TRIUNFO núm. 817 - 23 de setembre de 1978
TOP SECRET - DOCUMENTOS SECRETOS DE PENTÁGONO (FM30-31B)
Fernando González

En innumerables articles i comentaris s'ha insistit de l'actitud agressiva i dominant que practica la política exterior nord-americana. S'ha parlat de l'imperialisme. Aquestes opinions podrien semblar tòpiques, tendencioses i inclús infundades...
Aquest document (FM 30-31B) serveix de "complement secret" a un Manual, el FM 30-31 (Manual de campanya per als serveis d'intel·ligència en operacions d'estabilització), d'us reservat i habitual per les autoritats militars nord-americanes que operen en els que en el seu propi lèxic denominen Països Amics... És una exposició doctrinal, clara i coherent, del que a Washington s'entén per "llibertat i democràcia" per als règims de les nacions que tenen una relació directa amb els Estats Units. És un "Manual" de l'imperialisme....
L'actitud despectiva vers les institucions d'aquells països on el Pentàgon maniobra con un teòric aliat, obren les portes als dubtes sobre les veritables intencions nord-americanes al món... La dignitat nacional en surt profundament malmesa. Uns polítics autènticament nacionals haurien d'estudiar curosament llurs relacions  amb els Estats Units...
...
La intervenció nord-americana no sempre es tradueix en un desembarcament de "marines". Sovint s'utilitzen, segons aquest document, grups de l'extrema esquerra per provocar la violència "estabilitzadora".