dilluns, 31 d’agost del 2015

pd 498

EL PUNT / Dilluns, 19 de novembre del2007
MENYSPREU D'ESTAT
Josep Maria Loste

La situació a casa nostra està arribant a límits insospitats. L'Estat espanyol a Catalunya és un llast que, a banda de fer mal a l'economia no ens deixa viure; ni físicament ni moralment... Aquesta desafecció de Catalunya respecte de l'Estat "imperial" comença a ser més social que política: més empresarial que ideològica... També es constata quelcom molt clar sobre l'allunyament de Catalunya envers Espanya: el nostre país sempre ha estat més a prop d'Europa. En el punt concret de les infraestructures és on es posa més de manifest el neocolonialisme espanyolista en do major. D'entrada cal tenir molt present que l'AVE s'ha fet per reforçar la unitat d'Espanya...