diumenge, 27 de desembre del 2015

pd 611

AVUI, divendres, 27 de desembre del 1985
NASQUÉ JESÚS A BETLEM?
Valentí Fàbrega i Escatllar Doctor en teologia

Probablement el cristià, que ha acceptat que Jesús neixés entre les més pobres, sent una mena d'angúnia quan se li fa pensar que el seu naixement fou obscur i desconegut, com ho és el dels nens pobres com ell.

...
Els punts neuràlgics que han empès els biblistes cristians a l'escepticisme històric són, en certa manera, entenedors i fàcils de resumir i s'haurien imposat molt més de pressa si no haguessin contradit el criteri teològic, un criteri gratuït i avui dia inacceptable, de la veritat històrica de cada una de les dades dels evangelis.
D'antuvi cal constatar que el centre d'interés dels quatre evangelistes és la vida pública de Jesús. Només dos d'ells, Mateu i Lluc, presenten, a  manera de prefaci, un evangeli de la infància. I només en aquests evangelis s'esmenta explícitament el naixement de Jesús a Betlem. D'altres dades del Nou Testament hom treu més aviat la impressió que la pàtria de Jesús fou Natzaret...
L'evangeli de la infància de Mateu fou el primer que va deixar de ser considerat font històrica... Hom el tendeix a assimilar al gènere haggàdic jueu, molt de moda a l'època de l'evangelista. L'haggadà era una mena de comentari de relats de l'Antic Testament, molt lliure i ple de fantasia, sense pretensions històriques, amb l'objectiu de fer ressaltar el valor d'una idea religiosa o la significació salvífica d'un personatge bíblic.
Molts més maldecaps ha provocat deixar de reconèixer el valor històric de l'evangeli d'infància de Lluc. La raó és òbvia. Lluc és l'únic evangelista que malda per atorgar al seu relat un marc d'història profana...
...
Que Jesús va néixer pobre és un pensament molt meditat. Que Jesús, emperò, va néixer com la majoria dels mortals, en la foscor i l'anonimat d'aquests espais amples que la història no ha pogut il·luminar mai del tot,és, tal vegada, un pensament en el qual no ens podem acabar d'acostumar.