divendres, 18 de juliol del 2014

pd 146


EL PUNT, Diumenge, 21 de juny de 1992
VAGUES GENERALS
Francesc Ferrer i Gironès

...la vaga és un eina imprescindible per al moviment obrer, per tal d'anar avançant progressivament cap a cotes cada vegada més humanes dins de la vida econòmica i social. La vaga laboral o sindical s'ha de saber utilitzar amb saviesa, puix el seu fracàs comporta una reculada dins de la dialèctica que existeix en el camp de la producció.
La vaga general, en canvi, té una mena de caire destructiu, i per tant revolucionari, ja que la seva finalitat política no la fa paradigma dels instruments sindicals en la seva lluita pel progrés, com ho podria ser la vaga laboral, i per tant la seva utilització també cal fer-la amb molta prudència i saviesa.
Si la gent vol anar contra l'Estat per anihilar-lo o abandonar-lo, la vaga general és una eina molt  útil pel seu gran valor polític. És una desobediència civil perfecta. Ara bé, si no es vol desfer les estructures de poder de l'Estat, honestament, crec que la vaga general no és l'eina adient. El que cal fer és presentar-se a les eleccions polítiques i intentar guanyar-les. En la lluita de classes, la dialèctica sindicats - patronal, porta a la justícia. En la lluita política pel poder en una situació democràtica, e joc adient per a aquesta contesa són les eleccions.