divendres, 5 de setembre del 2014

pd 175


EL MÓN / 164 - 14/VI/1985
QUÈ FER DAVANT LA CRISI (i 4)
André Gorz

...
La idea que actualment progressa a la dreta és que tot ciutadà ha de tenir garantit un subsidi de base mínim suficient per sobreviure ... Aquest subsidi no estarà vinculat a cap condició formal i cadascú hi tindrà dret durant tota la vida... 
...Serà, doncs, una subvenció oculta a les empreses ... i tindrà la funció de fer definitiva i quasi institucional l'existència d'una massa molt important de parats i semiparats, exclosos de la societat dominant i vivint al marge d'aquesta.
...
una nova divisió de la societat: d'una banda un sector capitalista econòmicament molt perfeccionat amb la seva elit de treballadors sindicats, molt qualificats, estables i ben pagats; d'una altra, massa de subproletaris marginats, en la qual podem esperar trobar una majoria de dones...
...
aquesta degeneració del moviment obrer en força corporativista és el perill que hem de combatre prioritàriament. L'escissió, la dualització de la societat i de l'economia s'han d'impedir...el subsidi de base mai no ha de consolidar l'exclusió social. Al contrari: el dret a un ingrés social ha d'anar relacionat amb el dret al treball econòmicament i socialment útil. Això implica dues coses: 1.-  Si tothom no pot treballar, és necessari que tothom pugui treballar cada cop menys. 2.- La pèrdua del poder de compra que resultarà d'una reducció del nombre d'hores treballades ha d'estar compensat per un subsidi social.
...