divendres, 2 de gener del 2015

pd 277

AVUI, --? --? 1990?
TRANSCENDIM LA FUNCIÓ SOCIAL DE L'EDUCACIÓ
Ramon Simon

...
La funció de l'ensenyant com a transmissor de dades cognoscitives i de coneixements culturals, està avui qüestionada no solament per raó dels mateixos continguts, sinó perquè ara li ha sorgit un important competidor en les noves tecnologies que supleixen amb escreix, en quantitat i qualitat, gran part d'aquesta informació...
... l'escola ha perdut part de la seva funció tradicional.
El que la societat necessita avui del sistema educatiu ja no són individus amb gran quantitat de coneixements culturals, sinó persones amb capacitat d'adaptació constant als canvis que a nivell laboral i social es vagin produint, amb capacitat d'auto aprenentatge, formació metodològica i amb una base científica genèrica mínima però consistent. 
La funció docent s'ha de centrar, doncs, fonamentalment a ensenyar els nois i noies a aprendre i a estructurar-se la informació assimilable.
...
... marquem-nos tots junts l'objectiu de dignificar l'ensenyament; deixem de ser mers agents passius i esdevinguem protagonistes creatius de la història del moviment educatiu.