dissabte, 3 de setembre del 2016

pd 804

PRESÈNCIA 21 de juliol de 1996
100 VOLUNTARIS CATALANS PER QUILÒMETRE DE FRONT
Carmel Rosa

Entre cinquanta mil i seixanta mil voluntaris catalans van respondre amb les armes a l'aixecament militar facciós, una xifra que suposa el 15 per cent de la població masculina d'entre 18 i 30 anys... percentatge elevat que es corre el perill de perdre de vista i que només s'explica per l'ambient del moment i per una conjuntura història excepcional.
...
Milers de voluntaris de les primeres setmanes i mesos de guerra van formar la columna vertebral del nou exèrcit republicà. Les baixes, com més tard en els soldats de lleva, els van afectar considerablement. Molts milers van quedar pel camí en busca d'un país i d'una societat que cadascú imaginava a la seva manera, ideal.