divendres, 26 de juny del 2015

pd 445

TRIUNFO número 717 de 23 d'octubre 1976
UNA NUEVA ESCUELA PÚBLICA
Valeriano Bozal

L'infant ha de ser educat en l'acceptació i el respecte de la pluralitat d'idees, ha de rebre un ensenyament anti-dogmàtic, doncs és només així com arribarà a ser-ho ell també...

L'escola pública ha d'establir-se a nivell de tot l'Estat, i per això sembla necessari pensar en una planificació global que, tanmateix, no exclogui les realitats nacionals, sinó que, el contrari, les potenciï...

El sistema d'escola pública no tindria cap interès si fos una mera proposta utòpica, irrealitzable. Però, pel contrari, és una necessitat realitzable i el deteriorament del vigent sistema d'ensenyament no fa més que evidenciar aquesta necessitat...