dimarts, 24 de febrer del 2015

pd 329

PUNT / Divendres, 27 d'abril de 1990
LA DIFÍCIL SITUACIÓ DEL MESTRE (i 2)
Raimon Bonal

...
Les contradiccions en què es troba el mestre i la desconsideració sistemàtica de la  seva realitat professional està duent els ensenyants a un carreró sense sortida. En la situació present s'observen almenys dos camins.
D'una banda, hi ha el mestre completament enfonsat i desanimat. Es pot dir que aquest està travessant una crisi personal i professional ben descoratjadora... La sortida d'aquest és refugiar-se en el seu paper de funcionari complint estrictament la seva missió docent...
Una bona part d'aquestes persones, fastiguejades pels pocs estímuls que aporta la seva professió, miraran d'aconseguir una excedència per dedicar-se un temps a d'altres coses...
D'altra banda, hi ha el mestre que encara creu que la seva tasca, malgrat tot, té una importància cabdal i que la seva feina va molt més enllà del que està prescrit en la reglamentació laboral. Aquesta és una persona que assumeix el repte de la seva missió i es treballa personalment en una contínua recerca per millorar si és possible el seu bon fer i que fa una dedicació al món pedagògic en la mesura que la seva consciència li dicta. Ni cal dir que aquest viu una tensió interna que només suporta un esperit particularment fort i resistent..
... Ser mestre, avui i aquí, es massa sovint  un drama.