dimarts, 27 de juny del 2017

pd M61

​LLATINOAMERICANA 99
PER UN JUBILEU DE VERITAT
...
Tots els anys són sants i bons per a aquells per als quals té sentit la vida, i tots són un do que s'ha d'aprofitar amb passió febril...
L'any de gràcia o any sabàtic, també conegut com any jubilar, perquè s'anunciava al poble amb el corn anomenat en hebreu "yabel"... consistia en la concessió cada set anys d'un any de respir a la terra i als serfs que la treballaven...

En el codi deuteronòmic es va completar aquesta llei amb l'obligació d'eliminar tots els deutes contrets durant els sis anys anteriors a l'any de gràcia ( que tenia com a objectiu) restaurar l'ordre volgut per Déu: sense acumulació de terres, sense serfs ni amos, sense deutes, sense que a ningú li faltés el que a un altre li sobrava.
​...
El jubileu de Jesús... no és d'un dia, ni per un any, ni cada set o cinquanta anys, sinó per ésser viscut cada dia. Viure en estat de jubileu - i amb molta alegria! Portar al món l'alegria - la bona notícia! - d'un any de gràcia permanent i definitiu...
...
Un jubileu que es converteixi en un programa de vida i lluita, la utopia d'un món jubilar, ple d'alegria, ple de fraternitat, la utopia del Regne de Déu...​