divendres, 24 de febrer del 2017

pd 949

​EL PUNT / dimarts, 17 de gener del 2006
EDUCACIÓ PREPARAR UN DECRET PER AUGMENTAR L'ÚS DEL CATALÀ ENTRE ELS ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA
Marcel Barrera
El departament vol garantir la igualtat d'oportunitats i evitar que hi hagi alumnes "monolingües en castellà"​

Josep Vallcorba admet que​ hi ha alumnes que cursen la secundària que "no tenen prou competència lingüística" en llengua catalana. Aquest problema que es dóna principalment a l'àrea metropolitana de Barcelona però també en barris de Girona i Tarragona, no és nou i ja es va plantejar fa dos anys quan el tripartit va entrar a la Generalitat...
El nombre de classes en llengua catalana - que actualment se situa en una mitjana d'entre un 60% i un 70% - augmentarà després de l'aprovació de la normativa, que tractarà el català com a llengua vehicular de l'ensenyament secundari...