dimecres, 16 d’abril del 2014

pd 60


AVUI, dissabte 8 de desembre de 1990
VINT-I-CINC ANYS DESPRÉS (del Concili)
Joan Llopis

"...Alguns, en la situació actual de la societat, no saben veure-hi més que ruïnes i calamitats; van dient que la nostra època, comparada amb els segles passats, ha empitjorat profundament, es porten com si de la història, que és mestre de la vida, no n'haguessin d'aprendre res, i com si als temps dels concilis precedents tot anés feliçment...Ens sembla necessari de dir que dissentim plenament d'aquests profetes de calamitats, que sempre anuncien catàstrofes, com si la fi del món fos imminent." (Joan XXIII, discurs inaugural)

"...En lloc de diagnòstics depriments, remeis encoratjadors; en lloc de presagis funestos, missatges de confiança han partit del Concili cap al món contemporani..." (Pau VI, en la cloenda)