divendres, 15 de juny del 2018

pd 1287

La fracció "inactiva" de la classe obrera està majoritàriament constituïda per dones confinades a les feines domèstiques i per joves que encara no treballen. Llur situació de dependència econòmica en relació als "actius"... fa que la pressa de consciència de la seva explotació es faci "fora" de la seva classe i fins i tot "contra" aquesta i les seves organitzacions, engrandint així la ruptura de la unitat de classe que provoca el sistema capitalista
Revista Triunfo núm. 793 de 8 d'abril de 1978