dimarts, 27 d’abril del 2021

pd 2148 L'estàtua de Colom

(arafa...)
... a mi em semblaria un error retirar l'estàtua de Colom de Barcelona. Com m'ho sembla la destrucció d’estàtues seves sota l'acusació de genocida i d’esclavista. Colom no buscava Amèrica, no la va conquerir ni la va colonitzar. Simplement, se la va trobar mentre buscava una altra cosa. Colom creu, per un doble error de càlcul –es pensa que la circumferència de la Terra és més petita del que és i que Àsia és més llarga del que és– que es pot arribar a l'Índia navegant cap a ponent més de pressa de com hi arribaven els portuguesos (per comerciar) navegant cap a orient. I resulta que a més hi ha un continent al mig. Colom hi topa i fixa una ruta que permet tornar-hi. Que per aquesta ruta arribaran a Amèrica enormes desgràcies i crims? I tant. Però això no és culpa de l’existència de la ruta. És culpa de l'ús que se'n fa (que és el que volen els seus patrocinadors). Les rutes no són culpables. Per una ruta pot circular el bé i el mal. El culpable és qui decideix que hi circuli el mal, no qui la troba. Per això retirar l'estàtua em semblaria injust: perquè establiria que qui descobreix una eina és el culpable del mal ús que se'n pugui fer. Quan un bon ús també hauria estat possible.
Vicenç Villatoro 13.6.2020