dilluns, 17 de març de 2014

paper diari 8

El Ciervo núm. 325 març 1978 pg. 9
¿Despolitització o nova militància?
Quan els polítics amateurs s'allunyen dels professionals
Hector Borrat

... Enlloc de la militància partidària a temps complet, tan vibrant, tan exigent fa uns mesos, ara es va cap a àmbits externs als partits polítics, privats els uns, públics altres, contraculturals els més rebecs ...
En contrast amb la precedent "il·lusió" per aconseguir grans victòries en l'arena política, s'aguditza un "desencant" que desemboca en el total escepticisme respecte a les forces polítiques parlamentàries i als seus protagonistes individuals, els polítics professionals.
... es passa ara de la militància de tots, al protagonisme d'alguns, pocs: els polítics professionals. Aquests comencen a perfilar certs trets i comportaments comuns sigui quina sigui la seva posició política i ideològica; ells acorden les regles d'un joc del que nosaltres, la immensa majoria, la del "compromís" no remunerat, quedem relegats a ser-ne merament executors, quan no, amb prou feines espectadors...

Cap comentari:

Publica un comentari